ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Γιαυτό δεν έγινε ακόμα επίσημα η παραλαβή - παράδοση (ΔΕΥΑΚ κ.λ.π)
Γιατί δεν έγινε ακόμα η παράδοση - παραλαβή από τους προέδρους των δημοτικών οργανισμών ΔΕΥΑΚ κλπ. της πρώην διοίκησης Χιονίδη στη νέα δημοτική αρχή Κουκοδήμου - Νταντάμη; Μα απλούστατα γιατί...

πρώτα πρέπει να συγκληθεί δημοτικό συμβούλιο για το θέμα από τη νέα δημοτική αρχή και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη σχετική διαδικασία ορισμού των νέων προέδρων, κάτι που έως τώρα δεν έχει γίνει.


Ν.


ΛΕΥΤΕΡΙΑ