Άννα Μάνη Παπαδημητρίου: Διεκδικώ για τον τόπο μου, διεκδικώ για τη χώρα μου