Οριστικό: Απέτυχαν όλες οι μέχρι σήμερα συνομιλίες – συναντήσεις που είχαν στόχο την «σύμπτυξη» υποψηφίων!!!....

Οριστικό: Απέτυχαν όλες οι μέχρι σήμερα συνομιλίες – συναντήσεις που είχαν στόχο την «σύμπτυξη» υποψηφίων!!!....