Πρωτοκλασάτο στέλεχος του Λαγδάρη δίπλα στον Καζά! Δημοκρατική ανατροπή στη Βόρεια Πιερία!