Κυριακή πρωί θα υπάρξει ανακοίνωση από δημοτικό αυτοδιοικητικό συνδυασμό με ονόματα καλά έως πολύ καλά