Έτοιμοι οι συνδυασμοί, έτοιμα τα… αποτελέσματα, ετοιμάζονται για το μέτρημα και τη Β’ Κυριακή…!


Η γιαγιά στα Αλώνια και στο μέτρημα των «κουκιών»…ΠΙΕΡΙΚΗ