Δήμος Κατερίνης: πόλη και χωριά = ένα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Αυτή τη φορά .. Αξίζουμε το καλύτερο