Ο Δημήτρης Ζαφείρης μιλάει για την υποψηφιότητά του ως Δήμαρχος: