Οι «πολιτευτές»… που δεν θα είναι υποψήφιοι τον Οκτώβριο!


Ταλαιπωρούνται για μία θέση στο ψηφοδέλτιο του Οκτώβρη, που μπορεί να προκύψει και τον Ιούνιο.
Όμως… οι επιλογές τους και οι κινήσεις τους άλλους μεν θα τους οδηγήσουν σε μη εκλογή τους (5ο-6ες θέσεις), κι άλλους σε μη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο.


pelekasblog.wordpress.com