Βαγγέλης Λαγδάρης και Παναγιώτης Καζάς για τη Β’ Κυριακή;