Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΡΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΑΝΤΑΜΗ