Σοφία Μαυρίδου: «Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο πλευρό των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ»Ενόψει της λήξης του προγράμματος, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, αναδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο και της αυξημένης της ευαισθησίας, προτείνει την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
Η παράταση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η απασχόληση των ανέργων, για την ένταξη ή/και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που βιώνουμε τα τελευταία έτη.
Η παράταση αποσκοπεί: στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης.
Η επιστολή της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας:
ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΚΠ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Αξιότιμο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αξιότιμο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης
Αξιότιμη Διοικήτρια Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης:
"ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απασχολεί για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών ήτοι από τον Νοέμβριο του 2018 και έως και τον Ιούνιο του 2019, εξήντα δύο (62) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με την ειδικότητά τους και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, συνεπικουρώντας έτσι στο έργο της υπηρεσίας και συμβάλλοντας σημαντικά στην ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία της
Επισημαίνεται ότι, όλοι οι συμμετέχοντες είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 και άνω ετών και πολλοί εξ’ αυτών λίγο πριν την συνταξιοδότηση.
Ως εκ τούτου
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες (Κ.Υ.Α), ώστε με νομοθετική ρύθμιση να επεκταθεί - παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους πέραν του Ιουνίου 2019 αυτόματα μετά το πέρας της παρούσας σύμβασης απασχόλησής μας.
Διότι:
1. Ενώ στην υπ' αριθ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ σε εκτέλεση της οποίας τοποθετήθηκαν αναφέρεται πως δεν καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, καθώς συγχρόνως, υφίστανται στον Οργανισμό κενές θέσεις καλυπτόμενες μόνο μέσω ΑΣΕΠ και όχι από προγράμματα του ΟΑΕΔ, εντούτοις οι ανάγκες όμως είναι πραγματικές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε στοχευμένες απαιτήσεις της κάθε Διεύθυνσης των Εποπτευόντων Φορέων, η ύπαρξή τους δε, στην κάλυψη των εν λόγω αναγκών, κρίνεται αντικειμενικά όλως απαραίτητη.
2. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με την απουσία προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού κατά το ήμισυ.
3. Επιπρόσθετα ήδη έχουν επεκταθεί α) ΦΕΚ Αρ. ΦΕΚ 4528/17.10.18 τροποποίηση της αρ.6. 1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα - προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΦΕΚ β 424) 10. (Ανάγκη δίμηνης επέκτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος "Προώθηση απασχόλησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ Κύκλος (Δημόσια Πρόσκληση 9/2017). Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ' ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ και β) νέα Τροπολογία (21/02/2019) του Υπουργείου Εργασίας , Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης στο Νόμο 4597- Αρ. ΦΕΚ 35Α΄/28.02.2019 του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής με τίτλο: ‘’Για την κύρωση Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου & Οργανισμών Λιμένος ΑΕ - Διατάξεις για την λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις’’. Ακολουθώντας δε τις Αρχές της Ισότητας και Ισονομίας, κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο και ικανό όπως, επεκταθεί η διάρκεια των 8/μηνιαίων συμβάσεών και των απασχολούμενων στην Π.Ε. Πιερίας , προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εργαζομένων - ανέργων 2ης και 3ης ταχύτητας, πράγμα που αντιτίθεται στην Εργατική Νομοθεσία.
4.Πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι, πολλοί εκ των συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, από την μια πλευρά προσπαθούν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους να αποκτήσουν μια ικανή προϋπηρεσία, η οποία πάντα ζητείται στην "πενιχρή" αγορά εργασίας, από την άλλη δε, πολλοί εξ’ αυτών βρίσκονται σε ηλικία λίγο πριν την σύνταξη όπου χρειάζεται κάποιος αριθμός ενσήμων στην τελευταία "εργασιακή τους πενταετία", συνεπώς, η 8/μηνιαία διάρκεια των προγραμμάτων είναι άκρως ελλιπής και δεν προσφέρει παρά ελάχιστα, τόσο στις ανάγκες τις δικές μας όσο και των Φορέων για ποιοτικότερη παρεχόμενη εργασία.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα εξετάσετε προσεκτικά το αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ