Ανανέωση τώρα" : Θα ήταν τιμή μας και χαρά μας, να σας δούμε και να τα πούμε από κοντά.

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Νταντάμης Γιώργος, χαμογελάει, κείμενο