ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ!Την Σύμβαση με την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., και τις συνακόλουθες τιμές διοδίων, δεν μπορέσαμε τελικά να καταργήσουμε ούτε να τροποποιήσουμε με έναν νόμο και ένα άρθρο. Μπορούμε όμως καταρχή -και πρέπει- να μεριμνήσουμε για την Αναλογικότητα της τιμολόγησης, καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις προς τις τοπικές κοινωνίες και το κατά πόσο και πως αυτές εφαρμόζονται.

Πέρα από αυτά όμως, η Αιγαίου εκτός από μία "ξερή" λωρίδα γης που απλά διέρχονται αυτοκίνητα, είναι μια ζώνη μέσα από στην οποία υπάρχει καταχωρημένη γνώση, σύηχρονη τεχνολογία, μέθοδοι και πρακτικές σχετικά με την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οδικών έργων, οι οποίες μέ την σωστή συνεργασία με την Τ.Α της Πιερίας μπορούν μέσα από ένα αναβαθμισμένο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο να μεταφέρονται και στο εσωτερικό του Νομού.
Η Πιερία, και η Κατερίνη ειδικότερα, έχει παράδοση στις μεταφορές και έχει και το ΤΕΙ, και ό,τι αυθόρμητα γεννάει ένας τόπος.. αλλά και το κεκτημένο μας(υποδομές, γνώση κλπ) αποτελούν τον καμβά πάνω στον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες που ενισχύουν την Πιερία.