ΚΑΤΕΡΙΝΗ - Η αποχή και η νεολαία το «κλειδί» της πόλης…