Περικλής Θ.Αμοιρίδης - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Σάββα Χιονίδη