3 έως 5 έδρες εκτός της ισχυρής «4άδας»Υπάρχει εκτίμηση ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις και όρους, τα σχήματα που βρίσκονται εκτός της «4άδας» μπορούν να εκλέξουν από 3 έως 5 έδρες και μάλιστα εντός της Κατερίνης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 4 μεγάλοι συνδυασμοί θα εκλέξουν συνολικά από 36 εώς 38 συμβούλους.
Οπότε… όποιον πάρει «η στατιστική μπάλα», τα λογιστικά και τα στατιστικά στοιχεία… Και κανείς ας μην κοιμάται ήσυχος, αφού καμιά έδρα δεν είναι σίγουρη, και όλα μπορούν να ανατραπούν για καθαρά στατιστικούς λόγους.


pelekasblog.wordpress.com