Μεσημέρι Κυριακής με τους Στέφανο Μπιτόπουλο, Δημήτρη Μορφακίδη και Γιώργο Καλαϊτζίδη