Παρέμβαση -Άρθρο Μορφακιδη Δημήτρη


Η Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμό της κοινωνίας. Η ανάγκη να προστατεύσουμε και να διαχειριστούμε σωστά το περιβάλλον θα πρέπει να βρίσκεται σε όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
Το «πράσινο» αποτελεί δείκτη των συνθηκών διαβίωσής του δημότη και πρέπει να αγωνιζόμαστε για την προστασία και την αύξησή του. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία και η αναβάθμιση του αστικού πρασίνου, αφού συμβάλλει στην απορρύπανση της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας, την αισθητική και την εν γένει βιωσιμότητα του αστικού χώρου.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να γίνουν για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων που θα αναδείξουν τους φυσικούς πόρους της Κατερίνης. Δράσεις και προγράμματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων και στη μείωση επιπτώσεων από την υπερ-κατανάλωση ενέργειας. Έργα που θα βοηθήσουν να κινούμαστε πιο άνετα και οικολογικά στην πόλη μας.
Οι αναπλάσεις δημοσίων χώρων, εκτός από αισθητικές αναβαθμίσεις, πρέπει να μεταμορφώνουν τις περιοχές σε ένα σύγχρονο πόλο πρασίνου, αναψυχής και ψυχαγωγίας. Εκτός από περιβαλλοντικά και οικολογικά οφέλη που προσφέρουν, το αστικό πράσινο έχει και τον ρόλο της κοινωνικής, οικονομικής & ψυχολογικής διεξόδου.
Το φαινόμενο της παρουσίας παλαιών επίπλων και αντικειμένων, τα οποία εμποδίζουν την κυκλοφορία των πολιτών και αποτελούν εστία ρύπανσης, είναι πολύ συχνό. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό με συγκεκριμένες δράσεις.
Η ανακύκλωση αποτελεί την προτεραιότητα των προσπαθειών μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση συμβάλουν στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων.
Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και ο καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων πρέπει να γίνεται σε τακτά και προβλεπόμενα διαστήματα. Ο Δήμος πρέπει να προχωρά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (αντικατάσταση παροχών, δικλείδων και παλαιών αγωγών) ώστε να μην εμφανίζονται φαινόμενα διακοπής νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά «βιώσιμη πόλη» δε πρέπει να σταματάει ποτέ.

Δημήτρης Μορφακίδης
Δασολόγος Πτυχιούχος ΑΠΘ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης
«Εκκίνηση»