Η ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΙΔΟΥ - ΡΟΥΛΑ ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΛΟΓΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΗΝ ΠΙΕΡΙΔΑ

Στην ομιλία του κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη