Δεν είναι γνωστός ο αριθμός της ποσόστωσης των γυναικών και των υποψηφίων!!!!...Συμβαίνουν κι αυτά… Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές δεν έχει καθοριστεί νομικά ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων…
Συμβαίνουν κι αυτά…!pelekasblog.wordpress.com