Η " Εκκίνηση" στον ετήσιο χορό Πολιτιστικού Συλλόγου Σβορώνος και της Ε.Α.Α.Σ!