Η Ελευθερία Κορίτσα - Λεμονοπούλου υποψήφια τοπική σύμβουλος με Σάββα Χιονίδη