Γιάννης Τσιμπονίδης: Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Εκκίνηση»!