Σ. Χιονίδης με τσιγάρο… Γ. Κωνσταντόπουλος με «πικρό» και «ερωτηματικό» μειδίαμα και πολύ σκεπτικός ο N. Δένδιας!Άραγε τι θα γίνει και τι «καλό» τους περιμένει;… Ο Σ. Χιονίδης μέχρι που μπορεί να «φτάσει»; Ο Γ. Κωνσταντόπουλος εξωκοινοβουλευτικός υπουργός;
Και του N. Δένδια αν του «κάτσει» προσωρινός ή μεταβατικός πρωθυπουργός; Γιατί τελευταία δεν εξηγούνται οι επιθέσεις προς την άκρα δεξιά.