Περιμένοντας τον Αθ. Καλαϊτζή για την «μεγάλη ανατροπή»!!!

Θα γύρει την «ζυγαριά», διαφορετικά πάμε προς την…
«Μονομαχία του El Paso».pelekasblog.wordpress.com