Πρόκειται για συνωνυμία… ο «Γιωρίκας» δεν κατεβαίνει με τον Σάββα…Πρόκειται για κάποια παρεξήγηση… αφού δεν έχει διευκρινιστεί ποιος «Γιωρίκας» πολιτεύεται με τον Σάββα. Γιατί άλλοι λένε ότι ο Σάββας θα κατέβει με τον «Γιωρίκα»…
Και στο κάτω κάτω τι τους «κόφτει» τους διαδίδοντες.. εάν είναι ο Κοκαβίδης που κατεβαίνει με τον Χιονίδη… Τι σημασία έχει ποιος «έδειρε» ποιον.. και ποιος «μήνυσε» ποιον… Στις εκλογές όλα αυτά διαγράφονται…

pelekasblog.wordpress.com