Ο Γουλάρας αποσύρθηκε... Περιμένουμε τον επόμενο...!