Η Ελένη Πάτσιου η τυχερή στη κοπή της πίτας της «Ανανέωσης Τώρα» του Γ. Νταντάμη!