Δημήτριος Τατσιόπουλος: Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Κατερίνης