Δημήτρης Κεραηλίδης: Η ψυχή είναι τα πάντα!Η ψυχή είναι τα πάντα κι ύστερα, αγοράζει τα πάντα, ακόμα και χαμόγελα!!!


Ker@ilidis