Μπροστά και πρώτη σε όλα η γιατρός Μαρία Μαλλιάρα (και για Περιφέρεια και για Βουλή)!