Η «ζυγαριά» του Δ. Γουλάρα γέρνει προς Δ. Μυλωνέρο!