ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ: ΜΑΖΙ θα φέρουμε ακόμη καλύτερες μέρες στον Δήμο Κατερίνης!

Δώστε μου την δύναμη να αγωνιστώ για τον τόπο μας.
«Ο δικός σας άνθρωπος»
✔️Μακρίδης Νίκος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
✔️Σάββας Χιονίδης
Πολίτες σε δράση