Η "Εκκίνηση" στο χορό του Συλλόγου Αηδημητρινών Κατερίνης!