Η ΝΟΠΗ ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΑΝΤΑΜΗ!