Ο Τάκης Λεμονόπουλος στο χορό του Συλλόγου Πολυτέκνων