Υποψήφιος δήμαρχος αλλάζει και την «αυλή» του και την «γραμμή» του…!!!