Ο χάρτης που αποδεικνύει ότι η Μακεδονία είναι μία και βρίσκεται μόνο στην Ελλάδα!!!
Παρακάτω φαίνεται ένας χάρτης της Μακεδονίας πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους. Η...

Μακεδονία ορίζεται μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
infognomonpolitics.blogspot.com