Οι υποψήφιοι και οι λίστες…Κυκλοφορούν λίστες, ψίθυροι, και παραλειπόμενα… Αλλά αν δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι υποψήφιος.pelekasblog.wordpress.com