Ο «Ιταλός» είναι πολύ «ανεβασμένος»…Γιώργος Νταντάμης και Χαράλαμπος Ι. Μπρουσκέλης σε χαλαρή 
συζήτηση!

ΠΙΕΡΙΚΗ