Νοτιοανατολικός άνεμος!
Ανταλλάξανε ευχές για καλή επιτυχία, καλή χρονια, καλή σταδιοδρομία, καλή πάσης φύσεως συνεργασία, και έκλεισαν με το ''θα τα πούμε αργοτερα''!!!