Η διαφορά του ήρωα από τον προδότη,είναι μια σωστή ή μια λάθος απόφαση. Κλαίει και ο ουρανός σήμερα...!!!

ΠΙΕΡΙΚΗ