Αποχωρούν 2 υποψήφιοι δήμαρχοι του νομού μας…Δεν αναφερόμαστε σε ποιον δήμο, προκειμένου να αποφευχθεί η «γκρίνια» και ο «κλαυσίγελος», αλλά 2 τουλάχιστον υποψήφιοι, οι οποίοι στα λόγια και στο ίντερνετ το «παίζουν» υποψήφιοι επίκειται προσεχώς να την «κάνουν» 

όπως οι λαγοί…
στα χωριά! Αθόρυβα και με «τσιμουδιά»…


pelekasblog.wordpress.com