Ποιος και γιατί επιχειρεί να κόψει και να «κάψει» τον Μπρουσκέλη;
Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή που λέει ότι η ενδεχόμενη διαγραφή θα ξεσηκώσει τους δεξιούς και θα τους στείλει subito στον Γιώργο Νταντάμη.


από pelekasblog