Έφη καλό!
«Η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την πολιτική»

Paul Carvel, Βέλγος συγγραφέας.