Χαιρετίσματα από τον Γιάννη Αμοιρίδη (μας την έκανε για Νότια Αττική με το Κίνημα Αλλαγής)