Εκτός «Συνδυασμού Ευθύνης» η Μαρία Τσιμήτρη – Διεγράφη για τη στάση της στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Δίου Ολύμπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Συνδυασμός Ευθύνης του Δήμου Δίου-Ολύμπου με ομόφωνη απόφασή του, διαγράφει με βάση το άρθρο 66, παράγραφος 5 του «Καλλικράτη», την δημοτική σύμβουλο και μέλος του συνδυασμού του, Τσιμήτρη Μαρία.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από τη στάση της και ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10/12/2018, με την οποία η ίδια στην ουσία έθεσε τον εαυτό της εκτός της δημοτικής ομάδας.

Για τον Συνδυασμό Ευθύνης

Μόχλα-Φαρμάκη Ευαγγελία

Αγαθαγγελίδης Κυριάκος

Βροχαρίδης Βασίλειος

Κρεμέτης Μιχαήλ

Νούλα Σοφία

Πουρλιώτης Διονύσιος