ΛΙΤΟΧΩΡΟ: ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΗ τοποθέτηση απαγορευτικού σήματος, στο κομμάτι του περιφερειακού του Λιτοχώρου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας (μη ασφαλτοστρωμένο), τόσον από πάνω προς τα κάτω, όσον και από κάτω προς τα πάνω, για ποιο λόγο μπήκε, τη στιγμή που λειτουργεί εδώ και χρόνια αυτός ο δρόμος και...

εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα; Είναι παραβάτες αυτοί που διέρχονται αυτό το τμήμα του δρόμου είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω; Η σήμανση έγινε με απόφαση του Δήμου και της Αστυνομίας; ή έγινε από κάποιο ιδιώτη; Αν αυτό το τμήμα κρίθηκε επικίνδυνο και εξακολουθεί να παραβιάζεται μέχρι σήμερα και μέχρι να γίνει κάποιο ατύχημα, τότε δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένοι αυτοί που τοποθέτησαν το απαγορευτικό, αλλά πρέπει να προχωρήσουν στο αποκλεισμό αυτού του τμήματος με πιο αποτελεσματικά μέτρα π.χ. με μπάρες. Αν δεν θεωρείται επικίνδυνο αυτό το κομμάτι τότε θα πρέπει να απομακρυνθούν αυτά τα σήματα και να προχωρήσει ο Δήμος στη βελτίωση και την αποπεράτωσή του. Περιμένω επίσημα τη θέση του Δήμου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ