ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΑΠΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
12ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας
#Ελλάδα_μπορούμε
#Κατερίνη_μπορούμε..._